Esinemised     Looming     Üksus     

Galerii


Noppeid ajakirjandusest
...Tunnetusüksuse kontserdikuulutustel oli sõna "improvisioonid". Aga kuidas võikski nimetada muusikat, kus määratlematu kõrval võib ära tunda tugevaid vihjeid Hiinale ja Jaapanile, kuulda Euroopa klassikalise muusika elemente, be-bop'i, rokki, Siberi shamaani loitsusid ja ei tea mida veel... Kuuldu kohta sõnas aga Jüri Arrak, kes välja ütles selle, mis sees ei püsinud: "Mehed, te teete õiget muusikat. See seisab ida ja lääne piiril, nii nagu Eesti rahvaski, kes tuli ida poolt ja on siin niiviisi, ida ja lääne piiril püsima jäänud. See ongi meie muusika...

MUUSIK...Tunnetusüksusest ähvardab kujuneda täiesti omaette peatükk, mida loetakse veel kaugemalgi kui Eestimaal.

PÄEVALEHT...Väljas oli ka eesti muusikat. Kes esines suurema, kes vähema eduga, kes jättis sootuks esinemata, kuid ainult üks ansambel sai välisekspertide hinnanguil ühte ritta pandud kaasaja tähtedega, ja see rida oli: Elliot Sharp, John Zorn, Tunnetusüksus...

EESTI EKSPRESS...Tunnetusüksus lõi baarisumina surnuks detsibellidega. Eesti parima vabaimprovisatsioonilise "Mango" ansambli kontsert laupäeva õhtul oli dünaamilisem kui kunagi varem.

PÄEVALEHT...Nüüd, kui eristumiseks pole tingimata vaja vastanduda, kui piisab ka võimalikult laia mõjuareaali hõlmamisest ja kontrastidele sellise konteksti andmisest, mis need tervikuks sulataks, räägitakse pigem spontaansest kompositsioonist. Tunnetusüksus on oma tegutsemisaja jooksul just sinnapoole liikunud, ning viimasel ajal on tema sammud üha pikenenud...

TEATER. MUUSIKA. KINO....Kui kirjutada üles vabaimprovisatsioone mängiva Tunnetusüksuse ühe kontserdi kõik lood, siis vaevalt need keerukuselt avangardistide-modernistide kirjutatud loomingule alla jääksid. Muidugi, nende muusika tekkepõhimõte on teine...

POSTIMEES...Aga kuulake seda keskendunult ning kõlakaos paiskub korrapealt laiali loendamatuteks intertekstuaalseteks fragmentideks. Tunnetusüksus on tervik, mida tuleb aktsepteerida just olemas- oleval kujul...

POSTIMEES...'Jah' ütlevad nad improvisatsioonile, spontaansusele, lavaloleku hetketundele, millest sünnib muusika. Eks püüa tabada...

VOXMõelda välja nimesid helidele võib olla kummaline tegevus. Eriti kui need helid pole just kõige tavalisemat sorti ning nende järgnevus loob muusika, mida ei saa mingil juhul nimetada popmuusikaks, samuti ei saa seda klassifitseerida kui dzhässi. Tunnetusüksus peab oma teoseid "improviseeritud muusikaks", millele sobib lisada sõna "spontaanne". Kassett "Global Mango Free" toob kuulajani kummaliste võtmesõnadega tähistatud helistruktuurid: "La Bongotsti", "Wolfbong Amadeus Mootsboogen", "In Jang" jne. See muusika on üllatavalt huvitav (harilikult on ikka häda teatud mahlavaesuses, kui võrrelda lindistusi kontserdiga) ja mitmekesine, esitus on hea. Siin on midagi nende jaoks, kes ei tõmba jämedat eristavat joont tõsise ja naljaka, sügava ja pinnapealse vahele; inimestele, kes tahavad ja oskavad kuulata meeleolusid, kes on vaadelnud liikuvaid pilvi, voolavat vett, leekide tantsu. Neile, kes on kuulanud linnulaulu ja tänavamüra ja mis peamine, tahavad ühineda kuulmisfantaasia mängudega.

Immo Mihkelson, EESTI EKSPRESS 1993
Tahaksin viidata kassetile "Global Mango Free" Tunnetusüksuselt (Perception Unit), mis on viieliikmeline impro-kollektiiv, kuhu kuuluvad ka Mart Soo ja Eduard Akulin, kes liitusid Free World Bigbandiga Eestist. Üldine kõlapilt, mida tahaksin kirjeldada, on hägune elektroonilises udus, tundlikud toonid hõljuvad, sukelduvad, andes tunnistust keerulisest kaasaegsest freemuusikast väljaspool Euroopat. Nende stiil ei ole mingil juhul venelik. Kaose aspekt meenutab mulle pigem varasemat saksa rokki, kuulda võib ka järsku tempokiirendust nagu New Yorgi lavadel. Atraktiivsed punktid on nende etnilise värvi sagedane esiletulek, ja kõik helid, hääl kaasa arvatud, nõuavad jõuliselt, et tekiks multikeelne segu, nende mängu iseloom on väga intensiivne.

JAZZ CRITIQUE #87 Tokio, Jaapan
TABOR ON THE MOON on tugev, enesekindel ja täiskasvanud plaat. Muusikast enesest rääkides tähendab see kõigepealt õige mitut muskliküllast raputust, "Texture Explorer", nimilugu, säravalt arranzheeritud Sun Ra illusioon "Ugri-Mugri Suite" vahest iseäranis... Neis lugudes on funki, kuid mitte selleks, et sinna nõjatuda ja kaasa noogutada. Ei, too funk pole muusikat saatev rütmimuster, vaid haare ise - ühtaegu surub ta kogu tekstuuri kui rusikasse kokku ning laseb samas helidel kui liivajoal sellest rusikast läbi niriseda.

Tõnis Kahu, POSTIMEES'98
Kuulamist ja süvenemist väärivaid hetki piisavalt palju, imestamisainest ja paradokse samuti piisavalt. Näituseks. Ainumas element, mis Tunnetusüksuse loomingus tervikuna on püsinud muutumatuna, ouutlikkus. Teiseks, Tunnetusüksus kulgeb läbi aja endistviisi helikiirusel. ...lubades lisaks hajusale üldiseloomustusele "spontaanne impro-muusika" tarvitada nende uuemate salvestuste
(Tabor on the Moon)kohta mitmeid teisigi, pisut kindlapiirilisemaid kirjeldusi: funk-jazz, punk jazz, abstracted ambient, slo-mo metal, industrial-blues, drum'n'drone.

Tiit Kuznets,POSTIMEES'98
Oma käesoleva plaadiga "Tabor on the Moon"tõestab Tunnetusüksus, et tal kindlasti ei jää puudu fantaasiast ega spontaansusest. Täiesti vastupidi. Näib nagu oleks ansambel lõpuks leidnud kinnituse oma eksistentsile, s.o luua muusikat, mis on vaba igasugustest reeglitest ja kaanonitest ning jätab kuulajale (kui viimane seda muidugi viitsib) vaid ühe ülesande: leida vastused bändi esitatavatele küsimustele. Kõige naljakam asi sealjuures on see, et need bändi nii-öelda küsimused võivad tunduda kohatult naljakad ning samal ajal jäiselt tõsised.

KESKUS 6/98
Siiri Sisask & "Tunnetusüksus" tulid Sakala Keskuse suurele lavale (24.IV) valgetes tunkedes nagu astronaudid ning alustasid ambient'likus laadis oma maagilisi kõlameditatsioone - vokaalseid ja elektroonilisi. Sisaski laulus oli tunda mingit ürgset nõiduslikku kirge ning tema vokaalse vabaduse artistlikkus oli hämmastav - ei mingit poosi, kõik oli loomulik ja ehe. Vahepeal tekkis esinejate kollektiivse improvisatsiooni ajal küll tunne, et iga muusik valmistub lendama oma isiklikku galaktikasse ning et nende tähekogude vahemaa on vähemalt paar miljonit valgusaastat, aga ei --rütm (vahepeal isegi drum'n'bass) oli see, mis kõiki neid sfääre raudselt koos hoidis.

IGOR GARSHNEK , "TMK" 7/1999Press Tunnetusüksusest
Veel artikleid pikemalt