Esinemised     Looming     Üksus     

Galerii


Tunnetusüksus
...Ansambel alustas triona 1988.a. suvisel pööripäeval peale edukat jämm-sessiooni Udriku Leikude Lauritalus. Tulemus osutus kõige tõsisemaks ürituseks, mida eesti muusikud on eales ette võtnud...
Oma tegevusaja vältel on Tunnetusüksus püüelnud spontaanse improvisatsiooni abil muusikalise eneseväljenduse poole. Nad on valinud selleks keerulise tee - vaadata laval nii sügavale enesesse, et järgnev peegeldus helides suudaks midagi liigutada ka kuulajas. Nende muusikas edastuvad isiklikud läbielamised, kuuldavast maailmast omandatud kogemused, kogu kuuldud muusika - kõik see on muusikute vastastikuses toimes, publiku ja muusikute suhetes segatud ning segunenud...


...Tunnetusüksuse kontserdikuulutustel oli sõna "improvisioonid". Aga kuidas võikski nimetada muusikat, kus määratlematu kõrval võib ära tunda tugevaid vihjeid Hiinale ja Jaapanile, kuulda Euroopa klassikalise muusika elemente, be-bop'i, rokki, Siberi shamaani loitsusid ja ei tea mida veel... Kuuldu kohta sõnas aga Jüri Arrak, kes välja ütles selle, mis sees ei püsinud: "Mehed, te teete õiget muusikat. See seisab ida ja lääne piiril, nii nagu Eesti rahvaski, kes tuli ida poolt ja on siin niiviisi, ida ja lääne piiril püsima jäänud. See ongi meie muusika...